Spółdzielczy Dom Kultury
przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej